Adnose关于2019年元旦放假安排的通知 - 义乌市爱帝思网络科技有限公司
加入广销通
让外贸之路更畅通!
0579-85456002 ( 08:30 - 17:00 )    点击这里给我发消息

Adnose关于2019年元旦放假安排的通知

  
公司各部门员工:
     
     根据国务院办公厅通知精神,结合公司实际情况,现将2019年元旦的放假安排通知如下:
             12月31日(星期一)和1月1日(元旦节,星期二)共放假2天;
       
             
12月30日(星期日)补班1天,其他作息时间不变


                     预祝同事们元旦快乐,阖家幸福!

特此通知

                                                                                                           2018年12月26日